BIM – Bouw Informatie Model

BIM betekent Building Information Model (Bouwwerk Informatie Model). Alle betrokken partijen van een project, leveren gegevens aan, waardoor één centraal digitaal driedimensionaal bouwmodel ontstaat. Op die manier is direct inzichtelijk hoe de verschillende disciplines (architect, aannemer, installateur enzovoorts) zich naast elkaar gedragen.

De twee grote voordelen van het werken met het Bouwwerk Informatie Model zijn een reductie van de faalkosten en het realiseren van aanzienlijke bouwtijdverkorting. Steeds meer bouwbedrijven, ontwerpbureaus en architecten zien het belang van BIM. Uiteraard gaat Holland Goot mee in deze ontwikkeling: BIM is de toekomst! Het Bouwwerk Informatie Model sluit ook perfect aan bij Lean Bouwen en ketenintegratie.

bim-voorbeeldBouw Informatie Model tekening

Eigen BIM modelleurs

Holland Goot biedt haar klanten de mogelijkheid om aluminium geïsoleerde dakgoten, raamkaders en luifels in BIM te ontwerpen en aan te leveren voor het centrale BIM-model. Holland Goot heeft eigen modelleurs die ervaring hebben met het intekenen van dakgoten en zetwerken.

Alle Holland Goot dakgootmodellen zijn, op verzoek, als BIM model beschikbaar. Mocht u hier belangstelling voor hebben, dan kunt u contact met ons opnemen of bellen met 0345-652623.